Brigády - činnost v areálu

2021

výstavba nového dětského hřiště

renovace pinponkového hřiště

vymalování hlavní budovy - šatna mužů, klubovna, chodba, sprcha

natření branek

2020

nová krytina na hlavní budově

dostavba sociálek v hlavní budově

2019

vybudování retenční nádrže na závlahu trávníku

vybudování hrubé stavby šatny u hudebního pavilonu

2018

vybudování nového hudebního pavilonu