Brigády - činnost v areálu

2023

Plán

1.brigáda bude 8.dubna v sobotu od 8:30

přístavba technického zázemí - garáž pro sekačku apod.

oprava střechy nad starými šatnami (ipa - teče tam)

rekonstrukce hospůdky na hřišti

příprava pozemků pro rozšíření arálu, vybudování dalších sportovišť (umělka, workout, dětské hřiště, tenisový kurt, apod.)

Uskutečnilo se už

přístavba technického zázemí - probíhá

oprava střechy nad starými šatnami - probíhá

pozemky - v jednání

 

2022

přístavba technického zázemí - vykopání a zabetonování základů

zakoupena vyčesávačka hřiště za přispění dotace olomouckého kraje

zednické práce na nových šatnách u hudebního pavilonu

nátěr laviček kolem hřiště

renovace oplocení kolem hřiště

dovybavení lavičkami okolo hřiště

2021

výstavba nového dětského hřiště

renovace pinponkového hřiště

vybudovaná tartanová dráha s doskočištěm za brankou u potoka

vymalování hlavní budovy - šatna mužů, klubovna, chodba, sprcha

natření branek

2020

nová krytina na hlavní budově

dostavba sociálek v hlavní budově

2019

vybudování retenční nádrže na závlahu trávníku

vybudování hrubé stavby šatny u hudebního pavilonu

2018

vybudování nového hudebního pavilonu